Jak pomóc dziecku? – Różne metody nauczania ortografii

W chwili obecnej, zarówno osoby dorosłe jak i dzieci częściej używają klawiatury, niż zapisują swoje myśli na zwykłej kartce papieru.  Przez korzystanie z portali społecznościowych i komunikatorów zapominamy o tym, jak ważna jest ortografia j jej podstawowe zasady. To powoduje, że podczas korespondowania z różnymi ludźmi i podczas publikowania treści pojawiają się liczne błędy ortograficzne. Jak pomóc dzieciom dobrze przyswoić zasady ortografii? Są na to różne sposoby. Jest to przede wszystkim zadanie nauczyciela, ale to nie znaczy, że rodzice są z tego obowiązku całkowicie zwolnieni. Warto w razie problemów pomóc dziecku nauczyć się ortografii w domowych warunkach. Wystarczy poświęcić na to trochę czasu.

Ortografia – jak nad nią pracować?

Uważa się, że uwarunkowania kompetencji ortograficznej dzieci w wieku szkolnym zależy przede wszystkim od typu pamięci, zdolności logicznego myślenia, a także jego motywacji. Ważne jest także systematyczne czytanie książek, powtarzanie zasad i praca ze słownikiem ortograficznym. Wiadome jest, że należy uczyć się systematycznie, dlatego każdy uczeń powinien, chociaż przez kwadrans dziennie doskonalić swoją ortografię.

Dzieci powinny także uczyć się przez zapisywanie wyrazów, połączeń wyrazowych oraz całych zdań i być świadome problemu ortograficznego, które w nich występuje. Również ortografii dzieci uczą się poprzez komponowanie opowiadań z różnymi problemami ortograficznymi. Ważne są także dyktanda, które sprawdzają postępy w nauce. Powinno się ćwiczyć pamięć dziecka, ale także jego logiczne myślenie, spostrzegawczość oraz wyobraźnię.

Dobrym i sprawdzonym sposobem jest przepisywanie. Ta metoda wymaga jednak, aby dziecko było bardzo skoncentrowane, co nie zawsze się udaje. Przepisywanie powoduje utrwalanie poprawnej postaci wyrazów. Podczas przepisywania warto także podkreślać wyrazy, wprowadzić ćwiczenia związane z uzupełnianiem liter, a także można wymyśleć inne ciekawe ćwiczenia jak przepisywanie z tekstu tylko przykładów danej reguły ortograficznej. Takich ćwiczeń można stworzyć naprawdę wiele.

Ciekawym pomysłem jest także pisanie z pamięci. Metoda ta polega na zapisywaniu tekstów opracowanych samodzielnie po uprzednim wysłuchaniu opowiadania lub też po bezpośredniej obserwacji. Może to być opowiadanie na podstawie obejrzanego wcześniej filmu lub po przeczytaniu krótkiego opowiadania.

Naukę można zamienić w zabawę z dzieckiem. Można stworzyć wiele gier, które pozwolą nauczyć się poprawnej pisowni. Nie muszą to być tylko stresujące dyktanda, ale także uczenie się rymowanych wierszyków, ilustrowanie problemów ortograficznych, zabawa w kalambury, rozwiązywanie krzyżówek i wiele innych. Wszystko zależy od naszej kreatywności.